Young Passionists 모임

최진욱 시몬 신부가 지도하는 Young Passionists 모임입니다.
 1. 2019.11.10 연중 32주일, 평신도 주일

  Date2019.11.10 By항산지웅 Views7
  Read More
 2. 2019.10.26 CPBC 제19회 창작 생활 성가제

  Date2019.11.09 By항산지웅 Views10
  Read More
 3. 제 19회 CPBC 창작 생활 성가제...

  Date2019.10.30 By항산지웅 Views32
  Read More
 4. 2019.10.19 연중 제28주간 토요일, 십자가의 성바오로 대축일, 돈암동 수도원 개방의 날

  Date2019.10.19 By항산지웅 Views52
  Read More
 5. 2019.09.20 양우철 야고보 신부님의 사제서품

  Date2019.09.21 By항산지웅 Views91
  Read More
 6. 2019.09.15 연중 24주일

  Date2019.09.15 By항산지웅 Views44
  Read More
 7. 2019.08.25 연중 제 21주일...

  Date2019.08.25 By항산지웅 Views64
  Read More
 8. 2019.08.17 평화방송 2차 예선 최종 리허설...

  Date2019.08.18 By항산지웅 Views101
  Read More
 9. 2019.08.11 연중 제 19주일 성녀 클라라 동정 기념 없음...

  Date2019.08.11 By항산지웅 Views39
  Read More
 10. 2019.07.21 연중 제16주일 농민 주일

  Date2019.07.21 By항산지웅 Views50
  Read More
 11. 7월 5일 ~ 6일... 청년기도모임 미쑝빠쑝 강화도 야유회...

  Date2019.07.14 By항산지웅 Views74
  Read More
 12. 2019.07.06 연중 제13주간 토요일...

  Date2019.07.06 By항산지웅 Views51
  Read More
 13. 2019.06.23 지극히 거룩하신 그리스도의 성체 성혈 대축일...

  Date2019.06.23 By항산지웅 Views66
  Read More
 14. 예수고난회 청년기도모임 미쑝빠쑝 주님의 기도

  Date2019.06.17 By항산지웅 Views61
  Read More
 15. 2019.06.09 성령 강림 대축일...

  Date2019.06.09 By항산지웅 Views49
  Read More
 16. 2018.08.15 중국 시안에서

  Date2019.06.03 By항산지웅 Views60
  Read More
 17. 2019.05.26 부활 제6주일, 청소년 주일

  Date2019.05.26 By항산지웅 Views31
  Read More
 18. 2018.12.15 명동성당 북콘서트 중에서... ~:)

  Date2019.05.20 By항산지웅 Views49
  Read More
 19. 2019.05.12 부활 제4주일, 성소 주일

  Date2019.05.12 By항산지웅 Views57
  Read More
 20. 2019.04.28 아름다운 세상...

  Date2019.05.05 By항산지웅 Views45
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2