Young Passionists 모임

최진욱 시몬 신부가 지도하는 Young Passionists 모임입니다.
 1. 2019.09.15 연중 24주일

  Date2019.09.15 By항산지웅 Views7
  Read More
 2. 2019.08.25 연중 제 21주일...

  Date2019.08.25 By항산지웅 Views38
  Read More
 3. 2019.08.17 평화방송 2차 예선 최종 리허설...

  Date2019.08.18 By항산지웅 Views68
  Read More
 4. 2019.08.11 연중 제 19주일 성녀 클라라 동정 기념 없음...

  Date2019.08.11 By항산지웅 Views35
  Read More
 5. 2019.07.21 연중 제16주일 농민 주일

  Date2019.07.21 By항산지웅 Views48
  Read More
 6. 7월 5일 ~ 6일... 청년기도모임 미쑝빠쑝 강화도 야유회...

  Date2019.07.14 By항산지웅 Views65
  Read More
 7. 2019.07.06 연중 제13주간 토요일...

  Date2019.07.06 By항산지웅 Views51
  Read More
 8. 2019.06.23 지극히 거룩하신 그리스도의 성체 성혈 대축일...

  Date2019.06.23 By항산지웅 Views63
  Read More
 9. 예수고난회 청년기도모임 미쑝빠쑝 주님의 기도

  Date2019.06.17 By항산지웅 Views54
  Read More
 10. 2019.06.09 성령 강림 대축일...

  Date2019.06.09 By항산지웅 Views49
  Read More
 11. 2018.08.15 중국 시안에서

  Date2019.06.03 By항산지웅 Views58
  Read More
 12. 2019.05.26 부활 제6주일, 청소년 주일

  Date2019.05.26 By항산지웅 Views31
  Read More
 13. 2018.12.15 명동성당 북콘서트 중에서... ~:)

  Date2019.05.20 By항산지웅 Views45
  Read More
 14. 2019.05.12 부활 제4주일, 성소 주일

  Date2019.05.12 By항산지웅 Views55
  Read More
 15. 2019.04.28 아름다운 세상...

  Date2019.05.05 By항산지웅 Views43
  Read More
 16. 2019.04.28 부활 제2주일 곧, 하느님 자비 주일...

  Date2019.04.29 By항산지웅 Views58
  Read More
 17. 예수고난회 청년 기도모임 미쑝빠쑝... 거룩하시도다... ~:)

  Date2019.04.22 By항산지웅 Views52
  Read More
 18. 예수고난회 청년 기도모임 김상민 바오로 집들이... ~:)

  Date2019.04.14 By항산지웅 Views81
  Read More
 19. 2019.04.07 사순제5주일... ~:)

  Date2019.04.07 By항산지웅 Views51
  Read More
 20. 예수고난회 청년기도모임 미쑝빠쑝 성찬전례 & 마침영광송

  Date2019.03.31 By항산지웅 Views69
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2